Stand van Zaken

Graag informeren wij u over de stand van zaken van het project Buurderij Haarlemmermeer-Zuid:


Oktober 2009 – Voorjaar 2010 We gaan aan de slag om de businesscase nader uit te werken in een businessplan.
12 september 2009 De plannen voor de inrichting van de Westflank worden publiek gemaakt in het polderhuis. Buurderij Haarlemmermeer-Zuid is in beide varianten opgenomen. Sterker nog: het is genoemd als een strategisch project! Dat is eengeweldige steun in de rug. Nu nog hopen dat de bestuurders het ook omarmen. Dit najaar zal een Programma van Eisen worden opgesteld. De bekendmaking van de plannen voor de Westflank betekende ook dat het grote publiek voor het eerst kennis nam van buurderij Haarlemmermeer-Zuid. We hebben tot nu toe nog in relatief beperkte kring over ons initiatief gesproken (direct omwonenden, bewonersverenigingen, diverse maatschappelijke groepen uit Nieuw-Vennep en Lisserbroek); we realiseren ons dat we vanaf nu de communicatie intensiever moeten gaan oppakken.

12 september 2009

>> FOTO'S

Proefkamperen op de Elisabeth hoeve, bij Jan Ham. De oase van de stoere landbouw die Jan wil vormgeven, voorziet in een camping. Maar dan moet je wel oefenen! Op 12 september opende Jan zijn land voor belangstellenden. In de middag werden er aardappels en uien gerooid door een schare kinderen, daarvan werd vervolgens friet gebakken en uiensoep gemaakt. De dag eindigde met een kampvuur. s’Ochtends kukelde de haan, en raapten de tentgasten zelf hun eitjes voor het ontbijt bij elkaar.