Initiatiefnemers buurderij Haarlemmermeer-Zuid

Buurderij Haarlemmermeer-Zuid is een initiatief van drie ondernemers, te weten:

De bedrijven van de eerste twee ondernemers beslaan een groot deel van het beoogde gebied (resp 120 en 30 ha), de laatste wil zich vestigen in het buurderijgebied, en is momenteel gehuisvest in Lisserbroek. Buurderij Haarlemmermeer-Zuid biedt de ondernemers de gelegenheid om krachten te bundelen en tot interessantere functiecombinaties te komen.

Financiers van de businesscase:
Gemeente Haarlemmermeer,Provincie Noord-Holland, Rabobank regio Schiphol, Ymere, Innovatienetwerk en SGN.

Het initiatief wordt ondersteund door de Meerboeren vereniging en begeleid door Bureau Buitenkans.