Beelden in de Buurderij

 

INTERACTIEVE KUNST ‘Beelden in de Buurderij’ OP DE OLMENHORST


Hoe werkt het?
Vanaf 6 mei 2011 ben JIJ uitgenodigd de volkscultuur van de Haarlemmermeer vorm te geven of te beleven op Landgoed de Olmenhorst.
Hiervoor zijn er twee kunstwerken te beleven en/of in te richten door jezelf, je buurt, je dorp, je straat, je bedrijf, je vriendenclub, je werk, je sportclub etc.

De hokjesgeest
Op de Olmenhorst ligt op schaal van 1 op 1000 de Haarlemmermeerpolder. Als je naar de patronen op de kaart kijkt, zie je een hokjespatroon van 2 bij 3 km. In hoeverre is deze hoekigheid en hokjesgeest in de hoofden van de bewoners van de Haarlemmermeer terecht gekomen? Is een Hoofddorper anders dan een dijker?
Op de plek van de steden staan hokken opgesteld met lege wanden. Op de lege wanden, de vloer of in een hok staat de uitnodiging om deze in te kleuren met jouw gevoel/idee/gedachte over de Haarlemmermeer!

Aanmelden
Je kunt je aanmelden via de hokjesgeest@buurderijhaarlemmermeer-zuid.nl . Geef daarbij ook aan op welke plek je jouw uiting over de Haarlemmermeer wil plaatsen.

Het bezinningspad
Op de Olmenhorst is een bezinningspad. Een pad om bij jezelf te komen, te onthaasten, stil te staan bij jezelf of gewoon te genieten van de omgeving. Het pad loopt door de houtwal, de boomgaard en eindigt in de leegte met uitkijk op de weidse polder. Langs het pad staan gezegden die uitnodigen tot bezinning. Aan het eind van het pad staat een (f)luisterbank. Ga je er op zitten dan hoor je vanaf juni 2011 bezinningsteksten fluisteren. Je kan vanaf 6 mei 2011 via het email adres bezinning@buurderijhaarlemmermeer-zuid.nl, je eigen bezinningstekst indienen, deze zullen dan periodiek toegevoegd worden.

Tenslotte is er in de maak het kunstwerk NAP
Kenmerkend aan de Haarlemmermeer is dat het een polder is. Een gebied waar jarenlang de ´Waterwolf´ heerste. Een schip als windvaan in een windroos op NAP (5 m boven de grond) staat symbool voor de ´Waterwolf´. Hier kun je ervaren, hoe hoog het water stond zonder dijk, ringvaart en gemalen.  Het streven is dit NAP in de herfst van 2011 te realiseren.


... en daar kunnen we nog meer vrijwilligers gebruiken!

Volkscultuur gaat over het dagelijks leven, nu en vroeger. Het gaat bij volkscultuur over de manier waarop mensen hun leven vormgeven, over hun gewoonten en gebruiken, tradities en rituelen. Veel van onze gewoonten en gebruiken hebben wij onbewust overgenomen van onze ouders. Zo'n gebruik noemen wij traditie. Heeft een traditie een wat plechtiger karakter, dan noemen wij het een ritueel.